Baggrund og betydning

En lang række rettighedsorganisationer - samlet i Copydan Arkiv - har gennem aftaler med DR sikret, at indhold fra DR’s arkiv kan komme danskerne til gode.

Arkivaftalerne er indgået på baggrund af et ønske fra både politisk side og også fra DR´s og rettighedsorganisationernes side om at sikre, bevare og tilgængeliggøre DR's arkiver og den fælles kulturarv, som arkiverne repræsenterer.

Ny teknologi sikrer nyt liv til arkivstof
Medielandskabet har udviklet sig voldsomt siden DR's opstart og de gamle monopoldage. De nye teknologier giver nye muligheder, og med internettet og nichekanaler som fx DR K og DR Ramasjang er det blevet muligt at gøre gamle udsendelser tilgængelige på ny. Det er udsendelser, der ellers næppe var taget ud af arkivgemmerne og genudsendt på de gamle kanaler.

Samarbejde mellem rettighedshavere og DR
Ved at samarbejde med DR omkring DR´s arkiv tager rettighedsorgani-sationerne og kulturbranchen aktivt ansvar for at bevare arkivmaterialet, så det kan bruges til fælles gavn og glæde. I de fleste tilfælde bliver vederlaget for udsendelse på DR’s nichekanaler til den enkelte rettighedshaver lavere end det oprindelige genudsendelseshonorar. Vurderingen har været, at det er bedre at give udsendelserne nyt liv mod et beskedent honorar end at lade dem forblive på hylderne.

Medlemsorganisationerne fordeler pengene
DR betaler et fast, årligt beløb for brugen af arkivmaterialet.
Medlemsorganisationerne, der tilsammen repræsenterer alle relevante fagområder, fordeler herefter vederlagene til de mange rettighedshavere. Rettighedshavernes organisationer har dermed påtaget sig ansvaret for den administration, der gør hele projektet muligt.

I vores 
FAQ kan du læse mere om aftalen mellem DR og rettigheds-organisationerne.