FAQ

Nedenfor finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om Copydan Arkiv og Arkivaftalerne med DR.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på arkiv@copydan.dk.

1. ”Hvorfor er honoreringen på DR K og DR Ramasjang ikke svarende til den normale genudsendelsestakst på DR’s hovedkanaler?”

Honoreringen er lavere på de to nichekanaler, da seertallene på disse kanaler ligger meget lavere end på de øvrige kanaler. Der er således tale om ”ekstra” genudsendelsesminutter.

Der gælder endvidere en holdback-periode på seks år fra førstegangs-udsendelsen, eller alternativt at produktionen har haft en almindelig udsendelse og et genkøb til normale takster, før udsendelse på nichekanalen kan ske efter arkiv-aftalerne.

2. ”Hvis jeg ikke er interesseret i at blive vist på nichekanalerne og insisterer på at blive betalt for genudsendelserne - hvilke muligheder har jeg så?”

Så har du mulighed for at nedlægge et individuelt forbud mod visningen. Du bør dog samtidig være opmærksom på, at du dermed vil blokere for de andre medvirkendes indtjening. Da programmet ikke har været vist i en årrække, er der næppe stor sandsynlighed for, at det bliver genudsendt til den oprindelige pris.

3. ”Hvor skal jeg henvende mig for at få mere information om, hvordan Arkivaftalerne med DR berører mit arbejdsfelt?”

Kontakt den organisation eller forening, der varetager dit arbejdsområde for at høre mere om, hvorvidt Copydan Arkiv har relevans for dig.

4. ”Hvad gør Copydan Arkiv med de midler, der ikke kan udbetales individuelt?”

Copydan Arkiv sender alle midler, modtaget fra DR, videre til medlemsorganisationerne. Det er op til medlemsorganisationerne at fordele midlerne blandt medlemmerne. Det hænder dog, at en lille del af midlerne ikke kan udbetales individuelt.

Disse midler vil dog stadig komme kulturlivet til gode ved at indgå i såkaldte ’kollektiv puljer’ hos den enkelte forening, som medlemmerne kan søge støtte fra til fx bogudgivelser, arbejdslegater og filmproduktioner.

5. ”Hvad er det juridiske aftalegrundlag for Arkivaftalerne med DR?”

Copydan Arkiv har indgået aftalerne med DR i kraft af Copydans rolle som repræsentant for flere end 60.000 rettighedshavere. Copydan Arkiv er et samvirke mellem rettighedshavere indenfor genudsendelse af radio- og tv-udsendelser i arkiver. Copydan Arkiv er godkendt som aftalepart af Kulturministeriet, og er et af de seks selvstændige Copydan-rettighedsselskaber, som alle arbejder for ’Kunst, Viden og Underholdning’ og er ejet af over 30 forskellige rettighedsorganisationer fra kulturindustrien i Danmark.

Aftalerne mellem Copydan Arkiv og DR er godkendt af alle involverede medlemsorganisationer.  Aftalerne mellem Copydan Arkiv og DR gælder for alle rettighedshavere inden for aftalens fagområde - det vil sige både for de rettighedshavere, som er medlem af organisationen og ikke-medlemmer, som er under det samme fagområde.  Dette er en følge af ophavsretslovens § 30 a.

6. ”Hvad er forholdet mellem Arkivaftalerne og andre aftaler, man har med DR i forvejen?”

Selvom man i forvejen har en aftale med DR omkring en given produktion, vil Arkivaftalerne med DR i langt de fleste tilfælde fungere som et tillæg til denne kontrakt. Mange produktioner er af ældre dato, og her har parterne i kontrakten typisk ikke inkluderet formuleringer omkring brug online eller genudsendelser på nichekanaler som DR K og DR Ramasjang.