Økonomi

Copydan Arkiv er en non profit forening stiftet af de organisationer, som repræsenterer de mange tusinde kunstnere og produktionsselskaber, der gennem tiden har bidraget til produktionen af tv-udsendelser i DR.

 

DR betaler et fast, årligt beløb for brugen af arkivmaterialet. Medlemsorganisationerne, der tilsammen repræsenterer alle relevante fagområder, fordeler herefter vederlagene til de mange rettighedshavere. Rettighedshavernes organisationer har dermed påtaget sig ansvaret for den administration, der gør hele projektet muligt. Det hænder dog, at en lille del af midlerne ikke kan udbetales individuelt. Disse midler vil dog stadig komme kulturlivet til gode ved at indgå i såkaldte ’kollektiv puljer’ hos den enkelte forening, som medlemmerne kan søge støtte fra til fx bogudgivelser, arbejdslegater og filmproduktioner.

Copydan Arkiv har i henhold til vedtægterne ingen formue, idet hele årets resultat udbetales til rettighedshaverne.

I 2017 fik foreningen vederlag på 74,3 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. gik til administration og andre udgifter forbundet med at drive foreningen. Det blev 73,5 mio. kr. til fordeling blandt rettighedshaverne.